Dieper-Zicht Julianalaan 44 2159LC Kaag
0252-544244
info@stallingkaag.nl

Voorwaarden

Winterstalling sloep en zeilboot Dieper-Zicht

Art. 1. Definities:
Dieper-Zicht: gevestigd te Julianalaan 44 2195 LC Kaag  tel: 0252-544244
Opdrachtgever: Eigenaar van de boot, welke ter stalling wordt aangeboden aan de jachtwerf. De factuur komt ten naam van de opdrachtgever.
Boot: Vaartuig welke ter stalling aangeboden wordt, inclusief goederen in/op of bevestigd aan het vaartuig.
Stalling: Het doen opslaan van de boot in of op een daartoe door de jachtwerf ingerichte plaats.

Art.2. Toepasselijkheid:
Deze voorwaarde zijn van toepassing op het moment dat de opdrachtgever aangeeft gebruik te willen maken van de stalling.

Art.3. Aansprakelijkheid: Dieper-Zicht en medewerkers zijn niet aansprakelijk bij diefstal c.q. vermissing van de boot of bij brandschade of dergelijke. Schade op welke wijze dan ook veroorzaakt, welke voortvloeit uit nalatigheid van opdrachtgever, blijft volledig voor de rekening van de opdrachtgever. De boot dient minimaal WA+ BRAND/DIEFSTAL verzekerd te zijn voordat deze ter stalling wordt aangeboden. De eigenaar van de boot is hier volledig zelf verantwoordelijk voor.

Art.4. Termijn: De termijn van stalling vangt aan in oktober (tenzij anders overeen gekomen) en eindigt in april van het daarop volgende jaar. Voor boten welke na de laatst genoemde periode of na de overeen gekomen periode, ongeacht welke reden, worden afgehaald worden extra kosten in rekening gebracht.
De boten die laat in het stalling seizoen worden aangeboden (november en december) dienen vanaf ca half maart al te worden afgehaald. Houd u hier zelf rekening mee voordat u de boot brengt, zodat meerkosten kunnen worden voorkomen voor later ophalen in april. Nadat de boot eenmaal in de stalling gebracht is kunnen wij de ophaal termijn niet meer veranderen.

Art.5. Ter stalling aanbieden en afhalen van boot:
Voor het aanbieden van de boot dient u een afspraak te maken bij ons. Aanvang 1 oktober, let op voor alle boten die laat in het seizoen gebracht worden geld dat deze er ook als eerste uitkomen en vroeg opgehaald dienen te worden. Boten die als een van de eerste gebracht worden zullen dan ook als laatste kunnen worden opgehaald. Houd daar a.u.b. rekening mee met de periode van brengen.
Het afhalen van de boot (vanaf half maart en ligt aan de periode dat u de boot gebracht heeft) dient binnen 3 dagen dat uw boot uit de stalling komt  en binnen de stalling termijn, te geschieden. Voor boten die niet afgehaald worden binnen de door Dieper-Zicht aangegeven termijn komen er extra kosten bij naast de winterstalling (ongeacht de reden en ongeacht eventueel overmacht) kosten bij. Het annuleren van de gereserveerde winterstalling plek kan kosteloos tot uiterlijk 1 oktober van het gereserveerde stalling jaar. Indien u later wilt annuleren komen er annulering kosten van minimaal € 150 voor rekening van de persoon die de reservering geplaatst heeft.

Art.6. Betaling: Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuur datum. Indien de factuurtermijn wordt overschreden bent u automatisch in gebreke van betaling en komen er extra kosten bij. De facturering geschiedt vlak na het brengen van de boot. In verband met meerkosten door langere stalling of extra laat doorgegeven van meerwerk dienen de volledige kosten te worden voldaan uiterlijk voor het ophalen van de boot. De reservering kosten wordt in mindering gebracht op de uiteindelijke factuur.

Art.7 werkzaamheden aan de boot: Het is niet toegestaan om in onze loods of op onze werf onderhoud en/of werkzaamheden aan de boot uit te voeren door derden of door u zelf. Indien u onderhoud wilt laten uitvoeren kunt u dat na overleg aan Dieper-Zicht voor meerprijs uitbesteden. Verkoop bezichtigingen of dergelijke tijdens de stalling periode zijn niet mogelijk. Indien na uitdrukkelijk overleg en met instemming van Dieper-Zicht (uitsluitend onder begeleiding van Dieper-Zicht) een bezichtiging plaatsvindt tijdens de stalling periode wordt arbeidsloon brekend voor de tijd en € 150 voorrijkosten. Deze kosten zijn volledig voor rekening van de boot eigenaar die de boot in de stalling gebracht heeft.

Art.8 Boot maat: De totale maat van de boot inclusief alles dat uitsteekt (roer, zwem trap, kabelaring, mast en dergelijke). Wij hebben een minimum vanaf prijs van € 700 (start tarief). Zeilboten stalling prijs exclusief motor, maximale mast lengte 6 meter. Wij hebben uitsluitend stalling plaats voor sloepen, speed boaten tot max. 2300 kilo en zeilboten type valk of BM. Allen zonder kajuit, console, opbouw of dergelijke. Zeilboten type valk of BM met een max. mast lengte van 6 meter.

Art.9 Losse spullen: De boot dient leeg te worden aangeboden voor de stalling. Dit houd in zonder losse uitrusting, dus niet voorzien van kussens, kussen sets, fenders, peddels, vaarbomen, vlaggen, privé spullen en dergelijke. Indien deze in de boot blijven tijdens de stalling is dit volledig voor eigen risico van de eigenaar van de boot. Dieper-Zicht is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of dergelijke van deze roerende zaken. U dient zelf er op te letten dat de roerende goederen die bij de boot horen, die u volledig op eigen risico aanlevert,  schoon en droog worden aangeleverd als ze in de boot achter blijven.

Art.10 Bemiddeling verkoop of dergelijke: Indien u de boot ter verkoop aanbiedt tijdens de stalling houdt er dan rekening mee dat het niet mogelijk is de boot te bezichtigen in de stalling of op onze werf. Mocht u extra vragen hebben m.b.t. verkoop of u hulp vraagt bij bemiddelen of andere verzoeken tijdens de stalling zijn hier extra voorrij kosten (vanaf € 150) en arbeidsloon aan verbonden. Wij raden u dan ook aan verkoop of dergelijke niet in de stalling periode uit te voeren. Indien de boot tijdens de stalling periode verkocht is aan derden blijft de overeenkomst van de stalling aangegaan met de opdrachtgever van kracht tijdens stalling periode.

Art.11 Reserveren van de winterstalling plaats kan op aanvraag. Na bevestiging van Dieper-Zicht van de gereserveerde plek voor de boot ligt de reservering vast. U betaald vooraf bij de reservering van de stalling plek € 150. Deze € 150 wordt later verrekend met de totale stalling kosten voor uw boot. Dieper-Zicht behoud zich ten alle tijden het recht de reservering te annuleren. Annuleren van de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang stalling, 1 oktober, kosteloos. Kosteloos annuleren van de stalling plek kan tot 1-9 van het betreffende stalling jaar. Hierna is het helaas niet meer mogelijk om kosteloos te annuleren en wordt 100% gefactureerd voor de gereserveerde plek voor uw boot.